Kvetový med

Plodiny

Kvetový med

Dostupnosť: Január – December

Farma: Medár

Pochádza z nektáru kvetov rastlín rastúcich v najčistejších oblastiach Čergova. Patrí k najrozšírenejším a najviac predávaným medom na Slovensku. Obsahuje zmes rôznych peľových zŕn z kvetov severovýchodného Slovenska, ktoré obohacujú tento med o významné prírodné látky a blahodárne pôsobia na naše zdravie. Vďaka tomuto čistému prostrediu sú peľové zrná pre náš organizmus oveľa prijateľnejšie ako peľové zrná obsiahnuté v medoch z dovozu a spôsobujú časté alergie. Včelárstva sú umiestnené v blízkosti lesov, údolí a lesných lúk, kde sa nevyskytuje intenzívna poľnohospodárska činnosť, čo znamená že jeho kvalita je na neporovnateľne vyššej úrovni ako u  ostatných bežne dostupných medov.

Kalendár dostupnosti

V tejto časti nájdeš rozpis plodín na celú sezónu podľa jednotlivých mesiacov. Po kliknutí na niektorý mesiac sa zobrazia plodiny, ktoré by mali byť v tom čase dostupné. Zoznam sa priebežne aktualizuje a dopĺňa o nové produkty. Je možné, že nedokážeme zabezpečiť nepretržitú dostupnosť všetkých produktov, ktoré sú závislé od počasia a zásob.